PODUPIRETE LI TUŽBU PROTIV REPUBLIKE SRBIJE ZA NAKNADU RATNE ŠTETE?

Pišite nam na E-mail: zph@zph.hr
Zajednica povratnika Hrvatske, Karlovac, J. Vrhovca 17, Tel: 098/309111
MENU
O nama
LOGOTIP
STATUT
Članstvo
Novosti
IZVJEŠĆA ZPH
Obnova i razvoj PPDS
Povratak prognanika
Zakoni
Konferencije ZPH
Blokada UNPROFOR-a
Mirna reintegracija
Progonstvo
 RSS - Favorites 
 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZPH 2018.

ZAJEDNICA POVRATNIKA HRVATSKE TRG ANTE STARČEVIĆA bb 31000 OSIJEK OIB 31259607301 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31 .12.2018 Zajednica povratnika u 2018. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 122.724,00 kn i to – državni proračun 110.000,00 kn – ostali prihodi 12.724,00 kn UKUPNO 122.724,00 kn – usluge pošte, telefona i interneta 2.753,00 kn – komunalne usluge 152,00 kn – zakupnina i najamnina 7.129,00 kn – intelektualne usluge 11.125,00 kn – ostale usluge 3.359,00 kn – uredski materijal 769,00 kn – energija 2.450,00 kn – sitni inventar 1.149,00 kn – usluge banke i platnog prometa 1.135,00 kn – donacije podružnicama 37.500,00 kn – troškovi službenog putovanja 12.700,00 kn – reprezentacija 9.634,00 kn – ostali troškovi 15.629,00 kn UKUPNO 105.484,00 kn Stanje žiro računa na dan 01.01.2018. 78.648,46 kn Stanje žiro računa na dan 31.12.2018. 93.031,59 kn Financijsko poslovanje vodi se uredno, sukladno zakonu, propisima i internim aktima. Knjigovodstvo se vodi u ovlaštenom knjigovodstvenom servisu Agencija MD u Osijeku. Financijsko izvješće za 2018. godinu predano je u Financijsku agenciju 28.02.2019. godine Osijek, 23.04.2019.


►  IZVJEŠĆA ZPH  - Friday, April 17, 2020
  |   Print   |   Home

CMS & Hosting: Poslovni forum  


ZPH se bori za ostanak mladih, osiguravanje radnih mjesta s pristojnim primanjima i povratak onih koji su napustili Hrvatsku zbog ekonomskih razloga.