FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZPH 2018.

ZAJEDNICA POVRATNIKA HRVATSKE TRG ANTE STARČEVIĆA bb 31000 OSIJEK OIB 31259607301 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31 .12.2018 Zajednica povratnika u 2018. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 122.724,00 kn i to – državni proračun 110.000,00 kn – ostali prihodi 12.724,00 kn UKUPNO 122.724,00 kn – usluge pošte, telefona i interneta 2.753,00 kn – komunalne usluge 152,00 kn – zakupnina i najamnina 7.129,00 kn – intelektualne usluge 11.125,00 kn – ostale usluge 3.359,00 kn – uredski materijal 769,00 kn – energija 2.450,00 kn – sitni inventar 1.149,00 kn – usluge banke i platnog prometa 1.135,00 kn – donacije podružnicama 37.500,00 kn – troškovi službenog putovanja 12.700,00 kn – reprezentacija 9.634,00 kn – ostali troškovi 15.629,00 kn UKUPNO 105.484,00 kn Stanje žiro računa na dan 01.01.2018. 78.648,46 kn Stanje žiro računa na dan 31.12.2018. 93.031,59 kn Financijsko poslovanje vodi se uredno, sukladno zakonu, propisima i internim aktima. Knjigovodstvo se vodi u ovlaštenom knjigovodstvenom servisu Agencija MD u Osijeku. Financijsko izvješće za 2018. godinu predano je u Financijsku agenciju 28.02.2019. godine Osijek, 23.04.2019.


►  IZVJEŠĆA ZPH  - Friday, April 17, 2020
  |   Print   |   Home


  Home page - Default