PODUPIRETE LI TUŽBU PROTIV REPUBLIKE SRBIJE ZA NAKNADU RATNE ŠTETE?

Pišite nam na E-mail: zph@zph.hr
Zajednica povratnika Hrvatske, Karlovac, J. Vrhovca 17, Tel: 098/309111
MENU
O nama
LOGOTIP
STATUT
Članstvo
Novosti
IZVJEŠĆA ZPH
Obnova i razvoj PPDS
Povratak prognanika
Zakoni
Konferencije ZPH
Blokada UNPROFOR-a
Mirna reintegracija
Progonstvo
 RSS - Favorites 
 

TEMELJNI SPORAZUM O ISTOČNOJ SLAVONIJI, BARANJI I ZAPADNOM SRIJEMU

TEMELJNI SPORAZUM O ISTOČNOJ SLAVONIJI, BARANJI I  ZAPADNOM SRIJEMU

 

 

Strane su se složile kako slijedi:

1.   Postojati će prijelazno razdoblje od 12 mjeseci koje može biti produženo najduže na
još jedno razdoblje istog trajanja ako to zatraži jedna od strana.

2.   Od Vijeća sigurnosti UN-a traži se da uspostavi prijelaznu upravu koja će upravljati
tim Područjem tijekom prijelaznog razdoblja, u interesu svih osoba koje žive ili se vraća­
ju u Područje.

3.   Od Vijeća sigurnosti UN-a traži se da kroz prijelazno razdoblje odobri razmješta­nje međunarodnih snaga koje bi održavale mir i sigurnost u području i inače pomagale
u provedbi ovog sporazuma. Područje će biti demilitarizirano u skladu s planom i pro­cedurama međunarodnih snaga. Demilitarizacija će biti završena ne kasnije od 30 dana
nakon razmještanja međunarodnih snaga i policije, ili u suglasnosti s prijelaznom
upravom.

4.   Prijelazna će uprava osigurati mogućnost povratka izbjeglica i prognanika u njihov
dom. Sve osobe koje su napustile Područje ili su došle u Područje, a ranije su imale stal­no prebivalište u Hrvatskoj, imati će ista prava kao i drugi stanovnici Područja. Prijelazna će uprava također poduzeti potrebne korake za ponovnu uspostavu normalnog
funkcioniranja svih javnih službi u Području bez odgode.

5.   Prijelazna će uprava pomoći u uspostavi i obuci privremenih policijskih snaga, izgradnji profesionalizma u policiji i uspostavi povjerenja među etničkim zajednicama.

6.   U Području će na najvišim razinama biti poštovana međunarodno priznata ljudska
prava i temeljne slobode.

7. Sve osobe imaju pravo slobodno se vratiti u svoja mjesta prebivališta u Području i u njima živjeti u uvjetima sigurnosti. Sve osobe koje su napustile Područje ili došle u nje­ga, a ranije su imale stalno prebivalište u Hrvatskoj, imaju pravo živjeti u Području.

8.   Sve će osobe imati pravo na povrat imovine koja im je oduzeta nezakonitim postupcima ili koju su morali napustiti silom, te na pravednu naknadu za vlasništvo koje im ne
može biti vraćeno.

9.   Pravo na povrat imovine, dobivanje naknade za imovinu koje ne može biti vraćena,
te za dobivanje pomoći u obnovi uništene imovine biti će jednako dostupno svim osobama bez obzira na etničku pripadnost.

10.   Od zainteresiranih zemalja i organizacija traži se da poduzmu odgovarajuće korake
kako bi unaprijedili ispunjavanje odredbi ovog sporazuma. Nakon isteka prijelaznog razdoblja i sukladno uspostavljenoj praksi, međunarodna će zajednica obavljati nadzor i iz­vještavati o poštivanju ljudskih prava u Području na duži rok.

11.   Osim toga, od zainteresiranih zemalja i organizacija traži se da uspostave komisiju,
koja će biti ovlaštena za nadzor nad provedbom sporazuma, posebno njegovih odredbi o
ljudskim i građanskim pravima, te ovlaštena da provodi istrage o svim navodima o krše­nju ovoga sporazuma, i da daje prikladne preporuke.

12.   Ne kasnije od 30 dana prije isteka prijelaznog razdoblja prijelazna će uprava organizirati izbore za tijela lokalne vlasti, uključujući za općine, distrikte i županije, te pomoći da srpska zajednica imenuje zajedničko Vijeće općine. Od međunarodnih organizacija
i institucija (npr. OESS i UN), te od zainteresiranih država traži se da nadziru izbore.

13.   Vlada Republike Hrvatske će u potpunosti surađivati s prijelaznom upravom i međunarodnim snagama. Tijekom prijelaznog razdoblja hrvatska će Vlada odobriti prisut­nost međunarodnih promatrača duž međunarodnih granica Područja, kako bi se olakšala
sloboda kretanja osobama preko postojećih graničnih prijelaza.

14.   Ovaj sporazum stupa na snagu nakon što Vijeće sigurnosti usvoji rezoluciju koja će
pozitivno odgovoriti na zahtjeve iz ovog sporazuma.

 

 

 

Potpisali 12. studenog 1995.:

Milan Milanović, Vođa srpskog pregovaračkog izaslanstva

Hrvoje Šarinić, Vođa izaslanstva hrvatske Vlade

 

Svjedoci:

Peter Galbraith, Veleposlanik Sjedinjenih Država

Thorvald Stoltenberg, Posrednik Ujedinjenih naroda

 
►  Mirna reintegracija  - Monday, March 3, 2008
  |   Print   |   Home

CMS & Hosting: Poslovni forum  


ZPH se bori za ostanak mladih, osiguravanje radnih mjesta s pristojnim primanjima i povratak onih koji su napustili Hrvatsku zbog ekonomskih razloga.