PODUPIRETE LI TUŽBU PROTIV REPUBLIKE SRBIJE ZA NAKNADU RATNE ŠTETE?

Pišite nam na E-mail: zph@zph.hr
Zajednica povratnika Hrvatske, Karlovac, J. Vrhovca 17, Tel: 098/309111
MENU
O nama
LOGOTIP
STATUT
Članstvo
Novosti
IZVJEŠĆA ZPH
Obnova i razvoj PPDS
Povratak prognanika
Zakoni
Konferencije ZPH
Blokada UNPROFOR-a
Mirna reintegracija
Progonstvo
 RSS - Favorites 
 

TEMELJNI PRINCIPI ZA PREGOVORE O RJEŠENJU PITANJA ISTOČNE SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG SRIJEMA

1.   Za područje će biti uspostavljeno prijelazno razdoblje.

2.   Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda će uspostaviti prijelaznu upravu koja će upravljati područjem za vrijeme prijelaznog razdoblja. Ta će uprava obuhvaćati mehanizam
koji će predstavljati interese hrvatske Vlade, lokalnih Srba, hrvatskih izbjeglica i raselje­nih osoba koje će se vratiti, kao i etničkih manjina.

3.   Međunarodne će snage biti stacionirane u području za vrijeme prijelaznog razdoblja
kako bi održale mir i provele pridržavanje konačnom rješenju. Područje će inače tijekom
prijelaznog razdoblja biti demilitarizirano.

4.   Prijelazna će uprava omogućiti povratak izbjeglica i raseljenih osoba njihovim do­movima. Isto će tako poduzeti korake za ponovnu uspostavu hrvatskih institucija u po­dručju (kao što su telefonske usluge, pošte, banke, komunalije, mirovinski uredi, uredi za
putovnice i državljanstvo, itd.).

5.   Prijelazna će uprava uspostaviti prijelazne policijske snage u kojima će sudjelovati
Hrvati i Srbi. Druge etničke grupe će isto tako sudjelovati u policijskim snagama u po­dručjima u kojima su prisutne.

6.   Sve razine Vlade Republike Hrvatske će najviše moguće poštivati međunarodno pri­znata ljudska prava i temeljne slobode.

7.   Svi hrvatski državljani i osobe koje ispunjavaju uvjete za hrvatsko državljanstvo,
uključujući sve izbjeglice i raseljene osobe, imaju pravo slobodno se vratiti u svoja mje­sta stanovanja i živjeti ondje u sigurnim uvjetima.

8.   Sve osobe imaju pravo na povrat sve one imovine koja im je oduzeta na nezakonite
načine ili koju su bili prisiljeni napustiti, kao i na nadoknadu za svaku imovinu koja im
ne može biti vraćena.

9.   Pravo na povratak, povrat imovine, nadoknadu za onu imovinu koja ne može biti
vraćena, i za primanje pomoći u obnovi oštećene imovine, biti će jednako dostupno svim
hrvatskim državljanima i osobama koje ispunjavaju uvjete za hrvatsko državljanstvo,
bez obzira na etničku pripadnost.

10.   Međunarodna će zajednica pružiti garancije za uvjete i za zaštitu ljudskih prava
ustanovljenih rješenjem. Ove će garancije obuhvatiti prisustvo međunarodnih promatra­ča kroz dogovoreno razdoblje u području, kako za vrijeme tako i poslije prijelaznog raz­doblja. Ovo djelovanje neće biti spriječavano.

11.   Po završetku će se prijelaznog razdoblja održati izbori za tijela lokalne uprave.
►  Mirna reintegracija  - Monday, February 11, 2008
  |   Print   |   Home

CMS & Hosting: Poslovni forum  


ZPH se bori za ostanak mladih, osiguravanje radnih mjesta s pristojnim primanjima i povratak onih koji su napustili Hrvatsku zbog ekonomskih razloga.