PODUPIRETE LI TUŽBU PROTIV REPUBLIKE SRBIJE ZA NAKNADU RATNE ŠTETE?

Pišite nam na E-mail: zph@zph.hr
Zajednica povratnika Hrvatske, Karlovac, J. Vrhovca 17, Tel: 098/309111
MENU
O nama
LOGOTIP
STATUT
Članstvo
Novosti
IZVJEŠĆA ZPH
Obnova i razvoj PPDS
Povratak prognanika
Zakoni
Konferencije ZPH
Blokada UNPROFOR-a
Mirna reintegracija
Progonstvo
 RSS - Favorites 
 

PISMO VIJEĆU SIGURNOSTI I BOUTROSU BOUTROSU GHALIJU

“Mi pozdravljamo Vašu odluku kojom priznajete teritorijalni integritet naše Hrvatske, što nam daje nadu da će Hrvatska granična policija uskoro preuzeti kontrolu nad međunarodno priznatim granicama Republike Hrvatske. Međutim, u Rezoluciji 815 nigdje se ne spominjemo mi prognanici, ni datum našeg povratka.

Mi smo Vas već više puta upozoravali na stanje u privremeno okupiranim dijelovima Hrvatske i neučinkovitost UNPROFOR-a od kojeg smo očekivali stvaranje uvjeta za naš povratak kućama.

 

Prošle su gotovo dvije godine, a ni jedan se prognanik nije vratio svojoj kući. Naprotiv, samo u istočnom sektoru u tom je periodu ubijeno preko 600, a protjerano više preko 5.000.

Pobunjeni Srbi provodili su i još uvijek provode etničko čišćenje u UNPA- zonama, pljačkaju prirodne resurse: naftu, šume, divljač, oduzimaju pokretnu i nepokretnu imovinu nesrpskom stanovništvu (kuće, zemljišta, gospodarske objekte), posrbljavaju imena sela i zanemaruju sva ljudska i građanska prava, a snage su UNPROFOR-a nemoćne jer nemaju odgovarajuće zapovjedi ni potrebnu opremu kojom bi potpuno i učinkovito mogli kontrolirati područja koja su im od strane UN-a povjerena.

 

U Republici je Hrvatskoj, prema popisu stanovništva 1991, živjelo oko 600.000 pripadnika srpske nacionalnosti. Od toga danas u UNPA- zonama živi oko 150.000, a više od 2/3 pripadnika srpske nacionalnosti živi u slobodnom dijelu Republike Hrvatske koji kao lojalni građani uživaju sva prava.

Međutim, ratni zločinac Goran Hadžić pregovarao je u UN-u  kao predstavnik svih Srba u Hrvatskoj što nije točno jer Gorana Hadžića ne priznaju za svog predstavnika ni Srbi u tzv. »krajinama«, a kamoli u drugim dijelovima Hrvatske ili u izbjeglištvu.

 

Da bismo Vas upoznali s pravim stanjem u Republici Hrvatskoj i s našim prijedlozima za rješenje problema na privremeno okupiranim dijelovima Republike Hrvatske, molimo da primite na razgovor izaslanstvo Zajednice prognanika Hrvatske u kojoj će biti i legalni predstavnik srpskog naroda u Hrvatskoj.

Osnovni su zahtjevi Zajednice prognanika Hrvatske:

 

- da snage UNPROFOR-a i hrvatske ganične policije preuzmu kontrolu nad međunarodno priznatim granicama Republike Hrvatske;

- da specijalne jedinice UNPROFOR-a razminiraju teren u UNPA- zonama i tako stvore uvjete za povratak prognanika svojim kućama;

- nakon provedene mobilizacije od strane pobunjenih Srba u UNPA, promatrači UNPROFOR-a utvrdili su vrste i količine ratne tehnike u tim područjima. Tražimo da se odmah sva ta ratna tehnika stavi pod kontrolu snaga UNPROFOR-a, te da se uništi ili odstrani s okupiranih područja Republike Hrvatske;

- da se sudi ratnim zločincima na međunarodnom sudu kako bi se jasno odvojili krvnici od nevinog srpskog stanovništva;

- da se razoružaju sve paravojne formacije;

- da se poštuju i provode ljudska prava iz Opće deklaracije o ljudskim pravima  i drugih međunarodnih dokumenata;

- da se provede popis i stalno praćenje kretanja stanovništva;

- da se uspostavi pravni poredak Republike Hrvatske na čitavom njenom međunarodno priznatom teritoriju;

- da se uspostavi telekomunikacijski, platni, željeznički, cestovni i zračni promet, te zdravstvena zaštita, škole, kulturne ustanove, socijalne službe ivjerske zajednice povežu i objedine s istima u slobodnom dijelu Hrvatske;

- da se delegacijama odmah i stalno omogući posjet svojim domovima i obiteljima kao i što brži povratak kućama;

- da se pokrene i provodi program mira na ratom zahvaćenom području među svim građanima bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost.

Od međunarodne zajednice tražimo raspuštanje svih logora i oslobađanje svih zarobljenika na okupiranim područjima u Srbiji i drugdje.

 

Vjerujemo, Vaša ekcselencijo, da su naši zahtjevi i prijedlozi dovoljan razlog da nas što prije primite i omogućite razgovor s članovima Vijeća sigurnosti, te Cyrusom Vanceom o provedbi čijeg Plana ovisi naša sudbina.

Uvjereni kako ćete naći vremena da nas uskoro primite u Vijeću sigurnosti, te da ćemo zajedno pridonijeti bržem i pravednom rješenju problema u Hrvatskoj, srdačno Vas pozdravljamo.

                                                                                     

 
►  Progonstvo  - Sunday, February 3, 2008
  |   Print   |   Home

CMS & Hosting: Poslovni forum  


ZPH se bori za ostanak mladih, osiguravanje radnih mjesta s pristojnim primanjima i povratak onih koji su napustili Hrvatsku zbog ekonomskih razloga.