PODUPIRETE LI TUŽBU PROTIV REPUBLIKE SRBIJE ZA NAKNADU RATNE ŠTETE?

Pišite nam na E-mail: zph@zph.hr
Zajednica povratnika Hrvatske, Karlovac, J. Vrhovca 17, Tel: 098/309111
MENU
O nama
LOGOTIP
STATUT
Članstvo
Novosti
IZVJEŠĆA ZPH
Obnova i razvoj PPDS
Povratak prognanika
Zakoni
Konferencije ZPH
Blokada UNPROFOR-a
Mirna reintegracija
Progonstvo
 RSS - Favorites 
 

BLOKIRAT ĆEMO AUTOPUT

Ne odustane li Vlada RH i resorni ministar regionalnog razvoja Branko Grčić od namjere ukidanja područja od posebne državne skrbi, oko 25.000 građana s područja PPDS-a u Osječko-baranjskoj županiji doći će na rub bijede.

Zajednica povratnika apelira na sve načelnike općina i gradonačelnike da zatraže od župana Vladimira Šišljagića sazivanje kolegija župana slavonskih županija radi zauzimanja zajedničkog stajališta kako bi se spriječila namjera Vlade RH da ukine područja posebne državne skrbi, nakon što stupi na snagu Zakon o regionalnom razvoju.

Područja posebne državne skrbi su ratom stradala i dosadašnje mjere su bile nedostatne da se životni standard stanovnika tih područja izjednači sa životnim standardom u ostalim dijelovima Hrvatske gdje nije bilo rata. Stoga je potrebno u postojeći Zakon o područjima posebne državne skrbi inplementirati još dodatne poticajne mjere za oživljavanje gospodarstva, poticanje ulaganja i zapošljavanje kako bi se poboljšao životni standard povratnika i zaustavio odlazak mladih obrazovanih ljudi iz tih područja.

Zajednica povratnika upozorava načelnike općina i gradonačelnike na posljedice koje donosi novi Zakon o regionalnom razvoju.

NAJBITNIJE POSLJEDICE UKIDANJA ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

U proceduri je donošenje novoga Zakona o regionalnom razvoju. Stupanjem na snagu tog zakona prestaju važiti Zakon o području posebne državne skrbi i Zakon o brdsko-planinskom području. Ukoliko do toga dođe područje posebne državne skrbi će nestati, a prostori povratka će pretrpjeti ozbiljne negativne posljedice. Već izmjenama Zakona o područjima posebne državne skrbi iz 2013. godine ukinuta su prava:

- Na oslobađanje od plaćanja poreza na promet nekretnina na područjima PPDS-a kao poticajne mjere za stambeno  
  zbrinjavanje mladih obitelji i naseljavanja ratom stradalih područja;

- Na isplatu naknade za prijevoz učenika srednjih škola na području posebne državne skrbi koji putuju u druga mjesta u
  školu jer u njihovom mjestu te škole nema;

- Povrat 25% iznosa od troška djece u dječjim vrtićima na PPDS-u lokalnoj samoupravi.

Ukidanjem Zakona o PPDS-u nestaju ili se smanjuju prava:

- Prestaje pravo lokalne samouprave na posebnu raspodjelu poreza na dohodak u omjeru 90% lokalna samouprava i 10% županija. Raspodjela će se nakon toga vršiti isto kao i u ostalim područjima Republike Hrvatske 56,5% općinama i gradovima, 16% županija 27,5 % država. Smanjenje sredstava iz poreza na dohodak sa 90% na 56,5% smanjit će
općinama i gradovima redovite prihode, zavisno o fiskalnom kapacitetu, od 16 do 25%. Radi se o kvalitetnim, likvidnim sredstvima iz kojih su jedinice lokalne samouprave financirale svoje projekte.

Zakon o regionalnom razvoju ovo pitanje rješava na sasvim drugačiji način. Potpomognuta područja će imati pravo nominirati projekte za financiranje, a Ministarstvo regionalnog razvoja će ih financirati prema mogućnostima državnog poračuna. U zakonu nema propisane metodologije niti utvrđenih kriterija.

- Od 01. siječnja 2015. godine prestaje pravo povratnika na uvećanje osobnog odbitka za povrat poreza sa 3.840,00 kn prema Zakonu o PPDS-u na 2.200,00 ili u najboljem slučaju 2.700,00 kn ( II skupina potpomognutih područja) što će nominalno POVRAT POREZA SMANJITI ŠEST PUTA.

Očekujem da će to kod povratnika izazvati revoluciju. Što se jedinica lokalne samouprave tiče, može se dogoditi ( ništa nije propisano) da umjesto državnog proračuna porez građanima vraća općinski ili gradski proračun, a to onda znači potpuni kolaps;

- Definitivno nestaje stambeno zbrinjavanje na PPDS-u. Novim se Zakonom o regionalnom razvoju uopće ne spominje stambeno zbrinjavanje, a tim se mjerama, koliko-toliko, do sada uspijevalo zadržati mladu populaciju na ratom stradalim područjima. Prestaje dodjela stanova, prestaje dodjela državnih, APN kuća, prestaje darovanje građevinskog materijala.

Ukoliko dođe do prestanka Zakona o PPDS-u to će značiti da je Republika Hrvatska potpuno obrisala ratom stradala područja jer se to u novom zakonu uopće ne spominje. Zaboravljaju se i činjenice da je nezaposlenost na PPDS-u dva i pol puta veća od prosjeka Hrvatske i da je najveći broj mladih i obrazovanih ljudi napustilo ta područja, najčešće u druge zemlje, tražeći egzistenciju za sebe i svoju obitelj. Na ne slavnoj listi najveće stope nezaposlenosti na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj je Obrovac, zatim Beli Manastir, pa sve dalje općine i gradovi sa ratom stradalih područja.

Interesantno je da se odustaje od ukidanja Zakona o otocima, a ovih dana smo imali priliku i vidjeti inicijativu načelnika i gradonačelnika predvođenih gospodinom Komadinom da se zaustavi ukidanje zakona o brdsko-planinskim područjima.
Ocjena Zajednice povratnika Hrvatske je da se ne smije dopustiti ukidanje Zakona o PPDS, nego da ga valja dograditi dodatnim poticajnim mjerama, pogotovo u smislu oživljavanja gospodarstva i zapošljavanja.

ZPH predlaže da se kao posebno poglavlje u Zakonu o PPDS ugrade odredbe prvoga Zakona o poticanju ulaganja.

Ako ne dođe do ujedinjavanja svih političkih snaga s područja istočne Hrvatske kako bi se izvršio ozbiljan pritisak na Vladu RH da odustane od ukidanja područja posebne državne skrbi, Zajednica povratnika Hrvatske će u ključnom trenutku sama poduzeti krajnju mjeru - blokirati auto cestu Zagreb - Lipovac kako bi prisilila ministra Branka Grčića da započne dijalog o statusu ratom stradalih područja u Republici Hrvatskoj.


►  Obnova i razvoj PPDS  - Friday, April 11, 2014
  |   Print   |   Home

CMS & Hosting: Poslovni forum  


ZPH se bori za ostanak mladih, osiguravanje radnih mjesta s pristojnim primanjima i povratak onih koji su napustili Hrvatsku zbog ekonomskih razloga.