PODUPIRETE LI TUŽBU PROTIV REPUBLIKE SRBIJE ZA NAKNADU RATNE ŠTETE?

Pišite nam na E-mail: zph@zph.hr
Zajednica povratnika Hrvatske, Karlovac, J. Vrhovca 17, Tel: 098/309111
MENU
O nama
LOGOTIP
STATUT
Članstvo
Novosti
IZVJEŠĆA ZPH
Obnova i razvoj PPDS
Povratak prognanika
Zakoni
Konferencije ZPH
Blokada UNPROFOR-a
Mirna reintegracija
Progonstvo
 RSS - Favorites 
 

STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PPDS-u
Radi se o programu zbrinjavanja koji je ranije bio namijenjen samo mladim obiteljima koje su se željele trajno nastaniti na PPDS-u a sada se on odnosi na sve podnositelje zahtjeva.

Program podrazumijeva dodjelu građevinskog zemljišta i građevinskog materijala za izgradnju obiteljske kuće koji se u RH provodi već niz godina i u
Također je došlo do organizacijskih i provedbenih promjena. Naime resorno ministarstvo regionalnog razvoja praktično je uništilo dosadašnji ustroj rješavanja stambenog zbrinjavanja koji se provodio unutar jednog ministarstva. Sada su ti poslovi prebačeni na
Osim toga ministarstvo je donijelo odluku da se zahtjevi mogu podnositi a stari dopuniti potrebnom dokumentacijom najkasnije do 31. ožujka 2014. Međutim, takva odluka je neutemeljena jer Vlada, odnosno ministarstvo nije donijelo potrebne provedbene propise za bodovanje podnositelja zahtjeva niti su u državnom proračunu osigurana sredstva za taj program.

Zaključeno je da se zatraži od središnjeg ureda državne uprave da svakoga tko je podnio zahtjev, a u osječko-baranjskoj Županiji ih ima preko 2300, pismeno izvijesti o potrebi dopune podnesenog zahtjeva u zadanom roku kako ne bi po isteku toga roka izgubili pravo na stambeno zbrinjavanje a Zajednica povratnika će zatražiti od Vlade RH i resornog ministarstva da se u rebalansu proračuna osiguraju sredstva za provođenje toga programa.

Naglašeno je da nije dobro što se diralo u sustav koji je godinama dobro funkcionirao i koji je na terenu dao jako dobre rezultate. Sada te poslove trebaju raditi uredi državne uprave po županijama kojima je to potpuno nova materija i koji nemaju obučenih ljudi za tu vrstu posla pa će u provedbi i reorganizaciji toga posla proći puno vremena u kojem će mladi ljudi vjerojatno i odustajati jer već predugo čekaju na rješenje svoga stambenog pitanja a nitko ih ne izvješćuje što je s njihovim zahtjevima.

Budući da početkom lipnja ove godine ističe zakonski rok za povrat sredstava htvatskim braniteljima koji su kupili kuće preko APN-a kreditnim sredstvima, iz Regionalnog ureda izvijestili su da svaki hrvatski branitelj, koji ima takav slučaj, što prije podnese zahtjev za povrat novca u Regionalni ured za stambeno zbrinjavanje i istodobno da podnese tužbu protiv RH jer ako se podnese tužba mora doći i do presude a zahtjev opet može stajati godinama i ništa se neće riješiti.

Razgovaralo se i o Zakonu o regionalnom razvoju koji u svojim završnim odredbama definira da se stupanjem na snagu toga Zakona ukida Zakon o područjima posebne državne skrbi.

Zajednica povratnika se nikako ne može složiti da ova Vlada RH ukida ratom stradala područja i izjednačuje ih po indeksu razvijenosti s ostalim dijelovima hrvatske gdje nije bilo rata. Zajednica zahtijeva od Vlade RH da područja posebne državne skrbi tretira kao ratom stradala područja i da donese dodatne mjere za oživljavanje i razvoj tih područja po uzoru na Zapadnu Njemačku koja uvođenjem posebnog poreza solidarnosti od pada Berlonskog zida do danas pomaže razvoju Istočne Njemačke kako bi se što više izjednačili u životnom standardu.
►  Obnova i razvoj PPDS  - Tuesday, February 4, 2014
  |   Print   |   Home

CMS & Hosting: Poslovni forum  


ZPH se bori za ostanak mladih, osiguravanje radnih mjesta s pristojnim primanjima i povratak onih koji su napustili Hrvatsku zbog ekonomskih razloga.