RATOM STRADALA PODRUČJA TREBAJU BITI I OSTATI PODRUČJA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA SVE DOK SE GOSPODARSKI I ŽIVOTNI UVJETI NE IZJEDNAČE S CIJELOM HRVATSKOM
Zajednica povratnika Hrvatske, Osijek, trg Ante Starčevića bb, Tel/fax: 031/215-030
MENU
O nama
LOGOTIP
STATUT
Članstvo
Novosti
Obnova i razvoj PPDS
Zakoni
Konferencije ZPH
Izdavaštvo
Povratak prognanika
Mirna reintegracija
Progonstvo
Blokada UNPROFOR-a
Foto i Video
 RSS - Favorites

Glas javnosti:

TREBA LI VLADA DONIJETI ZAKON O NAKNADI RATNE ŠTETE?

Pišite nam na E-mail: zph@zph.hr


 
 

UPRAVNI ODBOR ZPH DONIO OPERATIVNI PROGRAM RADA

Z A K L J U Č C I

 

XVI. KONFERENCIJE ZAJEDNICE POVRATNIKA HRVATSKE

održane 22. svibnja 2010. u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu

 

 

1.       XVI Konferencija Zajednice povratnika Hrvatske ocjenjuje da je proces povratka prognanika u najvećem dijelu dovršen, da je Vlada RH u obnovu stanova, obiteljskih kuća, komunalne i socijalne infrastrukture u područjima posebne državne skrbi izdvojila značajna sredstva što je rezultiralo normaliziranjem života u ranije okupiranim područjima.

 

2.       Isto tako, može se zaključiti da je u postupak stambenog zbrinjavanja dodjelom stanova i obiteljskih kuća, darovanjem stanova i obiteljskih kuća, darovanjem građevinskog materijala za izgradnju obiteljskih kuća postigao odlične rezultate pogotovo kada je riječ o stambenom zbrinjavanju mladih obitelji.

Ovaj postupak valja nastaviti i proširiti na obitelji koje se žele useliti u područja posebne državne skrbi, a od lokalne i regionalne samouprave se traži aktivnija uloga kroz sufinanciranje i brigu za mlade ljude u procesu njihovog srednjeg i visokog obrazovanja.

 

3.       XVI Konferencija Zajednice povratnika Hrvatske konstatira da se na područjima posebne državne skrbi vrlo sporo rješavaju pitanja oživljavanja gospodarstva i zapošljavanja. Konferencija zahtijeva veću angažiranost jedinica lokalne samouprave, poduzetništva i drugih građanskih asocijacija u osposobljavanju stručnih savjetničkih timova za pripremu i realizaciju projekata koji se nominiraju za financijsku pomoć strukturnih fondova EU po principu „Leader projekta“.

 

4.       Radi stvaranja pozitivnog poduzetničkog ozračja na područjima posebne državne skrbi Konferencija predlaže da Vlada RH izmjenama Zakona o poticanju ulaganja omogući lokalnoj samoupravi dodjelu građevinskog zemljišta investitorima koji će graditi proizvodne kapacitete i zapošljavati povratnike neposrednom pogodbom, uključujući i darovanje, a zbog različitih kriterija obračuna komunalne naknade i komunalnog doprinosa, zahtijevamo da Vlada RH zakonskom regulativom utvrdi visinu komunalne naknade i komunalnog doprinosa na područjima posebne državne skrbi, jedinstveno za sva ranije okupirana područja.

 

5.       XVI. Konferencija Zajednice povratnika Hrvatske izričito zahtijeva od Vlade RH da se teret rata ravnomjerno rasporedi na cijelu Republiku Hrvatsku kako bi se svi krajevi s podjednakim startnim pozicijama pripremili za ulazak Hrvatske u EU. Konferencija predlaže da se zaduži resorno ministarstvo da na ozbiljnom uzorku procjeni ratnu štetu u prosječnom iznosu po obitelji kako bi se ratna šteta mogla ozbiljno procjeniti za cca 70.000 prognaničkih obitelji. Temeljem takovih podataka Vlada RH bi mogla predložiti Hrvatskom Saboru donošenje Zakona o naknadi ratne štete.

 

6.       Zahtijevamo ubrzanje traženja zatočenih, nestalih i nasilno odvedenih Hrvatskih građana tijekom Domovinskog rata.

 

7.       XVI. Konferencija Zajednice povratnika Hrvatske ocjenjuje da je vrlo često uzrok sporosti razvoja gospodarstva kadrovska i financijska nesposobnost jedinica lokalne samouprave u tom prostoru, pa se predlaže Vladi RH da na temelju podataka o kadrovskim i financijskim kapacitetima tih jedinica, uvažavajući prijedloge s terena, pristupi preustroju mreže jedinica lokalne samouprave.

 

8.       XVI Konferencija Zajednice povratnika Hrvatske traži od Vlade RH  pomoć financijskim i administrativnim mjerama hrvatskim iseljenicima-potencijalnim ulagačima, pri obnovi njihovih kuća stradalih u agresiji na RH;

 

9.       Zahtijevamo da Vlada RH svojim mjerama agrarne i porezne politike učini značajniji iskorak u sveobuhvatnoj obnovi ruralnih područja PPDS.

 

10.   Zahtijevamo hitan preustroj i prilagodbu srednjeg i visokoobrazovnog školskog sustava potrebama mladih ljudi i gospodarstva u čemu trebaju značajan doprinos dati i jedinice lokalne samouprave i poduzetništvo te srednje i visokoškolske ustanove.

 

11.   Zahtijevamo da se s posebnom pozornošću prati trogodišnji Plan razminiranja koji je donijela Vlada RH, te Nacionalnu strategiju razminiranja 2009/2019. koju je odobrio Hrvatski sabor, te tražimo ubrzanje procesa razminiranja RH korištenjem vlastitih sredstava i sredstava EU.

 

12.   Kako bi se na poseban način obilježilo 20 godina od progonstva i početka Domovinskoga rata tražimo od resornog ministarstva koje je provodilo program obnove i povratka prognanika, financiranje i realizaciju projekta izdavanja sveobuhvatne publikacije: PRAVO NA DOM – progonstvo i povratak na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

13.   Zahtijevamo od Vlade RH da povuče svoju odluku o financiranju obnove spomenika navodnom „ustanku“ 27. srpnja 1941. godine u Srbu jer je toga dana zapravo počinjen stravičan zločin - genocid nad Hrvatskim življem toga kraja, kada su u krvavom pohodu pobijeni svi žitelji katoličke i islamske vjeroispovjesti u Srbu i susjednim mjestima.

 
►  Novosti  - Sunday, June 6, 2010
  |   Print   |   Home

CMS & Hosting: Poslovni forum  


Hrvatsku je napustilo preko 350.000 mladih ljudi. Najveći dio otišao je u Njemačku.