RAZGOVOR VLADE I PROGNANIKA O UNPROFOR-u

Povjerenje u hrvatsku vlast ne smije biti deklarativno jer s odgovornošću mogu tvrditi da država koja nema kontrolu vlasti nema ni autoritet u međunarodnim krugovima. Bez otvaranja punktova i jamstva koje je Vlada preuzela, mi nećemo moći ostvariti ono što se od nas traži, a to je da osiguramo nesmetan mandat mirovnim snagama. Ako Vlada ne bude mogla osigurati minimalni rad UNPROFOR-u ona će demisionirati, a onda vi formirajte vladu koja će vas vratiti kući za tjedan dana", kazao je premijer Nikica Valentić na sastanku članova Vlade i predstavnika Zajednice prognanika te župana iz županija u kojima je blokiran UNPROFOR


►  Blokada UNPROFOR-a  - Monday, March 3, 2008
  |   Print   |   Home


  Home page - Default