Kontakt informacije

Revizijom postupka pokušaja održavanja izborne skupštine 2021. godine, rješenjem Ureda za opću upravu u Osječko-baranjskoj županiji, od 12. studenog 2021. KLASA: UP/I-230-02/21-01/652; URBROJ: 2158/1-21-02/03-21-8, sve odluke su poništene i stanje je vraćeno na 2019. godinu.

Čeka se sazivanje legalne skupštine ZPH.
►  O nama  - Thursday, June 30, 2022
  |   Print   |   Home


  Home page - Default