IZVJEŠĆE O RADU ZPH ZA 2019.

IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE POVRATNIKA HRVATSKE ZA 2019. GODINU Institucionalna podrška Na natječaju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za financiranje institucionalnepodrške Zajednici povratnika Hrvatske odobrena su sredstva u iznosu od 75.000,00 kn utrajanju od tri godine. Tim povodom u Zagrebu je 25. siječnja 2019. godine održana dodjelaugovora o financiranju. U ime Zajednice povratnika Hrvatske ugovor je potpisao predsjednikJosip Kompanović. Zakon o ratom stradalim područjima Zajednica povratnika nije odustala od zahtjeva za donošenje Zakon o ratom stradalimpodručjima.Nije nam prihvatljivo što je resorna ministrica regionalnog razvoja progurala Zakon o potpomognutim područjima koji se odnosi na cijelu Republiku Hrvatsku, Zakon obrdsko-planinskim područjima i Zakon o otocima, a upornoje bila protiv donošenja Zakonao ratom stradalim područjima i Zakona o gradu Vukovaru. Ratom stradala područja Republike Hrvatske trebala su od početka biti najviši prioritet svih Vlada jer sugranatirana, razorena, opljačkana, stanovništvo protjerano, dok su sva druga područja manje-više dobro napredovala i sada se stvorio toliki ekonomski jaz između te dvije kategorije hrvatskih područja da je već sada nemoguće očekivati izjednačavanje ugospodarskom i demografskom smislu. Osim gospodarskog zaostajanja svjedoci smo i demografske katastrofe. U demografskom smislu stanje na ratom stradalim područjima je sigurno najteže u odnosu nasva druga područja Republike Hrvatske. Najvećim dijelom posljedica je to ratnih razaranja ipljačke koju su u vrijeme Domovinskog rata i okupacije počinile srbočetničke okupatorskepostrojbe. Državna komisija za popis i procjenu ratnih šteta u svojem je završnom izvješćuobjavila da su ratne štete na tim prostorima procijenjene na 236 milijardi kuna. UDomovinskom ratu uništen je ogroman broj poduzeća, a time su nestala i radna mjesta nakojima su bili uposleni građani s tih područja i tamo ostvarivali svoju egzistenciju. Na tajnačin uništen je veliki postotak gospodarstva i nestala su na desetine tisuća radnih mjesta. Upravo zbog toga, polazeći od činjenice da se iseljavanje može zaustaviti samo stambenimzbrinjavanjem (što ide doista dobro) i zapošljavanjem povratnika i branitelja uz pristojneprihode od kojih se može uzdržavati obitelj, ZPH ustraje na donošenju Zakona o ratomstradalim područjima koji bi propisao kvalitetne poticajne mjere za razvoj gospodarstva. Kolektivna tužba protiv Srbije za naknadu ratne štete Upravni odbor Zajednice povratnika Hrvatske na sjednici održanoj u Zagrebu 27.6.2019. donioje odluku o operativnojprovedbi zaključaka XXII. konferencije i to: 1. Zatražit će se novi sastanak s ministricom Gabrijelom Žalac u Ministarstvu regionalnograzvoja i Fondova Europske Unije na temu prijedloga Zakona o ratom stradalim područjima i Zakona oVukovaru. Prema informacijama iz medija, premijer Andrej Plenković uspio je dobiti potporučelnih ljudi EK za projekt Zakona o Vukovaru (kolokvijalni naziv) što smatramo velikimuspjehom i očekujemo da bi se mjere iz tog zakona mogle proširiti i na ostala ratomstradalapodručja. 2. Zatražit će se sastanak sa ministrom Draženom Bošnjakovićem u Ministarstvu pravosuđana temu prijedloga Zakona o naknadi ratne štete. Pitanje ratne štete ostalo je otvoreno svihproteklih godina nakon Domovinskog rata bez konkretnih pomaka i rješenja kojima bi najtežistradalnici Domovinskog rata dobili pravičnu naknadu. Građani koji su u Domovinskom ratupretrpjeli ratnu štetu i ostali bez cjelokupne imovine imali su temeljem Erdutskog sporazuma i Sporazuma o normalizaciji odnosa sklopljenog između Republike Hrvatske i tadašnje tzv. SR Jugoslavije kojeje Srbija pravna slijednica, legitimna očekivanja da će im se vratiti njihova imovina ili da će zaimovinu koja se ne može vratiti dobiti pravičnu naknadu. Od sklapanja tih međunarodnihugovora proteklo je preko 20 godina i do sada se po tom pitanju nije učinilo ništa. PrijedlogZajednice povratnika Hrvatske je donošenje Zakona o naknadi ratne štete jer na to građani saratom stradalih područja imaju apsolutno moralno pravo. 3. Pojačat će se suradnja sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje isvim njegovim područnim uredima po pitanju stambenog zbrinjavanja stradalnikaDomovinskog rata na ratom stradalim područjima. Ova suradnja ja i do sada bila na zavidnojrazini ali je želimo dodatno pojačati jer je stambeno zbrinjavanje bitan segment demografskepolitike čiji je cilj zaustavljanje iseljavanja sa ratom stradalih područja. 4. Zadužuju se predsjednici Podružnica održati sjednice svojih Upravnih odbora i raspravititemu o naknadi ratne štete. Upravni odbor Zajednice povratnika Hrvatske očekuje potporu u svojim aktivnostima nadonošenju Zakona o naknadi ratne štete, a ukoliko do toga ne dođe do kraja tekuće godine, da sezapočne s pripremom tužbe za zaštitu kolektivnih prava i interesa. 5. Upravni odbor Zajednice povratnika Hrvatske zahtijeva od svih Podružnica njihovo povezivanje s regionalnimkoordinacijama hrvatskih branitelja radi njihovog uključivanja u proces donošenja Zakona oratom stradalim područjima, Zakona o naknadi ratne štete, Zakona o gradu Vukovaru. Od srpnja do kraja 2019. godine održani su radni sastanci u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvu pravosuđa i Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a Podružnice su se povezale s regionalnim koordinacijama hrvatskih branitelja. Obilježena 25. obljetnica blokade UNPROFOR-a 1.7.1994. Zajednica prognanika Hrvatske započela je višednevnu blokadu međunarodnihvojnih mirovnih snaga UNPROFOR-a. Obilježavajući obljetnice značajne za hrvatske prognanike,u sklopusjećanja na tu akciju koju je ZPH provela prije 25 godina, postavljene su simbolične spomenploče, a iduće godine će se napraviti i odgovarajuća spomen obilježja. Sjećanje na najveću razmjenu zarobljenika u Domovinskom ratu U povodu obilježavanja Dana logoraša u osječkom prigradskom naselju Nemetin, nanekadašnjoj crti razgraničenja između Hrvatske vojske i srpskih paravojnih postrojba,obilježena je obljetnica najveće razmjene ratnih zarobljenika. 14. kolovoza 1992. godine uNemetin je iz srpskih koncentracijskih logora dovezeno 714 hrvatskih branitelja, žena i civilakoji su razmijenjeni za zarobljene srpske vojnike po načelu svi za sve. Do kraja 2019. godine Zajednica povratnika Hrvatske angažirala se na pripremamadokumenata potrebnih za podizanje tužbe protiv Republike Srbije za naknadu ratne štetekoju su pretrpjeli hrvatski prognanici tijekom agresije Srbije, Crne Gore i JNA na RepublikuHrvatsku od 1991. – 1998. godine. U pripremi je sklapanje sporazuma s odvjetničkom kućom „Kardum i partneri“ iz Zagreba koja će zastupati Zajednicu povratnika Hrvatske pred sudovima u tom sudskom postupku. 17. Dan sjećanja i zahvalnosti Podružnica Karlovačke županije tradicionalno svake godine u jesen organizira manifestaciju pod nazivom „Dan sjećanja i zahvalnosti“, kojom se želi očuvati sjećanje na vrijeme Domovinskog rata i progonstva kao i izraziti zahvalnost svima koji su na bilo koji način pružili pomoć nama prognanicima za vrijeme progonstva.Ovogodišnji susret je održan u Cetingradu, 10. studenoga. Godišnja konferencija i izvještajna skupština održana je 9. prosinca 2019. u Zagrebu, gdje jeprihvaćeno ovo izvješće o radu, donesen Program rada za 2020. godinu te financijski plan. Predsjednik Josip Kompanović


►  IZVJEŠĆA ZPH  - Thursday, September 10, 2020
  |   Print   |   Home


  Home page - Default