Financijsko izvješće 2017

ZAJEDNICA POVRATNIKA HRVATSKA
TRG ANTE STARČEVIĆA I/III
31000 OSIJEK
OIB 31259607301


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE

01.01. - 31.12. 2017.


Zajednica povratnika u 2017. godini ostvarila je ukupan prihode u iznosu od 130.001,00 kn i to

državni proračun 130.000,00 kn
ostali prihodi 1,00kn

UKUPNO 130.001,00 kn


Ukupni rashodi u 2017. godini iznosili su 64.307, 26 kn

usluge pošte , telefona i interneta 2.578,92 kn
komunalne usluga 2.617,21 kn
zakupnine i najamnine 2.471,64 kn
intelektualne usluge 4.635,00 kn
ostale usluge 563,00 kn
energija 383,80 kn
usluge banke i platnog prometa 582,99 kn
donacije podružnicama 20.000,00 kn
troškovi službenih putovanja 20.965,70 kn
ostali troškovi 9.509,00 kn

UKUPNO 64.307,26 KN


Stanje žiro računa na dan 01.01.2017. 7.028,92 kn
Stanje žiro računa na dan 31.12.2017. 77.391,31 kn


Financijsko izvješće za 2017. godinu predano je u Financijsku agenciju 28.02. 2018. godine.Osijek, 07.06.2018.


►  Novosti  - Monday, June 11, 2018
  |   Print   |   Home


  Home page - Default