POVRATNICI, PODNESITE ZAHTJEV


Poruka svim povratnicima s večerašnjeg skupa je: Podnesite zahtjev za legalizaciju svih onih objekata koji odstupaju od Projekta obnove ali nemojte žuriti s pribavljanjem potrebne dokumentacije. Radi se o tome da u najvećem broju slučajeva nisu ppotrebni svi dokumenti kao što je to za velike objekte tipa apartmana na moru, što znatno smanjuje troškove legalizacije.

Prema očitovanju Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva svi objekti građeni po programu organizirane obnove koji je provodilo resorno Ministarstvo, legalni su ako vlasnik posjeduje: 1. Projekt prema kojemu je kuća građena, ili snimku postojećeg stanja građevine, 2. presliku katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici te 3. dokaz da je građenje, odnosno rekonstrukcija građevine provedena u sklopu Projekta obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo ili Ministarstva kulture (Ugovor o obnovi, akt tijela državne vlasti, zapisnik o primopredaji građevine i drugo). Članak 332. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)

Iako mnogi povratnici nemaju Projekt i drugu potrebnu dokumentaciju, ista se nalazi na nekoliko adresa u državnim tijelima i projektantskim kućama i dostupni su svima koji ih zatraže ali povratnici ističu da nije u tome problem.

Glavni problem je što je prikupljanje potrebne dokumentacije prilično skupo i ne može se očekivati da će povratnici, u situaciji kada je na području PPDS-a nezaposlenost trostruko veća od ostatka Hrvatske, izdvojiti 5 i više tisuća kuna za geodetsku izmjeru i druga davanja koja idu uz to. Zajednica povratnika tvrdi da stupanjem na snagu Zakona o legalizaciji, proces obnove nije završen i investitor, a to je Država, mora taj proces privesti kraju o svom trošku. Ocjena je Zajednice povratnika da će obnova obiteljskih kuća biti gotova onoga trenuzka kada kuće budu ucrtane u katastru u sadašnjim a ne prijeratnim gabaritima i kao takve provedene u gruntovnim knjigama.

Također je ocijenjeno neprihvatljivim da se smatra legalnim sve što je izgrađeno prije 1968. godine jer je to jako daleko vrijeme a u međuvremenu se dogodio rat i obnova ratom porušenih kuća. Stoga predlažemo da se umjesto 1968. uzme 2005. godina kada je obnova završena i sve tako sagrađeno proglasi legalnim. To bi pojednostavilo i ubrzalo postupak završetka legalizacije stotine tisuća novosagrađenih objekata na PPDS-u u Republici Hrvatskoj a i izbjegli bi se zavisni troškovi tih postupaka.

Sa sjednice je upućen i zahtjev premijeru Zoranu Milanoviću za prijem izaslanstva Zajednice povratnika kako bi ga u neposrednom razgovoru upoznali s navedenim ali i drugim problemima povratnika u područjima posebne državne skrbi i predložili konkretna rješenja.►  Novosti  - Monday, March 4, 2013
  |   Print   |   Home


  Home page - Default